Veterinár Trenčín


-???-

Veterinárny lekár

MVDr. Oliver Pestún

stredoškolské štúdium na Poľnohospodárskej škole v odbore veterinárstvo v Nitre ukončil

v roku 1994.

Vysokoškolské štúdium na Univerzite Veterinárneho lekárstva v Košiciach ukončil
v roku 2000.

Od roku 2000 sa venuje problematike veterinárnej starostlivosti malých zvierat so zameraním na internú medicínu a chirurgiu mäkkých tkanív.


-???- | -???-